Wszystkie wzory są wyprowadzane przy założeniu że głośnik jest obciążeniem czysto rezystancyjnym co nie jest prawdą w rzeczywistości. Należy je traktować jedynie jako punkt wyjścia do dalszych obliczeń i zapoznane sie z topologią filtrów !!.
Zadaniem filtrów jest podział pasma na poszczególne głośniki w kolumnie i są to najważniejsze elementy zwrotnicy. Cechą filtru jest spadek w paśmie zaporowym czyli skuteczność odcinania powyżej częstotliwości podziału dlatego wyróżnia się filtry: 6dB/okt, 12dB/okt, 18dB/okt. Istnieją filtry ostrzejsze o większej skuteczności ale ze względu na skomplikowanie i koszty w zwrotnicach głośnikowych są raczej niespotykane .

Porównanie filtrów 6 12 i 18 dB/okt :
Kliknij zeby powiekszyć
6 dB/okt , 12 dB/okt, 18 dB/okt (częstotoliwość podziału 2kHz)
Oktawa - zakres częstotliwości gdzie górna czestotliwość jest 2 razy wieksza od dolnej np: 100 do 200 Hz , 2kHz do 4 kHz .

Z - impedancja znamionowa głośnika [ Ω ]
fg - częstotliwość podziału [ Hz ]
π = 3.14

Filtry I rzędu 6 dB/okt
Są to najprostsze filtry składające sie z 1 elementu . Filtr taki stosunkowo łatwo dostroić (zmieniamy wartość tylko jednego elementu) ale spadek w paśmie zaporowym jest czasami zbyt mały co może okazać sie niewystarczające szczególnie dla głośnika wysokotonowego.

 • Filtr dolnoprzepustowy
  Takim filtrem podłacza się głośnik niskotonowy
  L = Z [H]

  2 · π · fg
  Z = [Ω]
  fg = [Hz]

  L = [mH]
 • Filtr górnoprzepustowy
  Takim filtrem podłacza się głośnik wysokotonowy
  C = 1 [F]

  2 · π · Z · fg
  Z = [Ω]
  fg = [Hz]

  C = [µF]
Filtry II rzędu 12 dB/okt
Są to filtry ,które składają się z 2 elementów i maja wiekszy spadek w paśmie zaporowym niż filtry I rzędu . Często są stosowane w fabrycznych zespołach głośnikowych.
 • Filtr dolnoprzepustowy
  Takim filtrem podłacza się głośnik niskotonowy
  C = [F]

  4 · π · fg · Z

  L = · Z [H]

  2 · π · fg
  Z = [Ω]
  fg = [Hz]

  C = [µF]
  L = [mH]
 • Filtr górnoprzepustowy
  Takim filtrem podłacza się głośnik wysokotonowy
  C = [F]

  4 · π · fg · Z

  L = · Z [H]

  2 · π · fg
  Z = [Ω]
  fg = [Hz]

  C = [µF]
  L = [mH]
Filtry III rzędu 18 db/okt
Filtry o jeszcze większym tłumieniu w paśmie zaporowym .
 • filtr górnoprzepustowy
  C1 = 1 [F]

  3 · π · fg · Z

  C2 = 1 [F]

  π · fg · Z

  L = 3 · Z [H]

  8 · π · fg
  Z = [Ω]
  fg = [Hz]

  C1 = [µF]
  C2 = [µF]
  L = [mH]
π = 3,14

F
I
L
T
R
Y
I
N
N
E
P
R
Z
Y
K
Ł
A
D
Y
Filtry środkowoprzepustowe
Takie filtry używa się w konstrukcjach 3 drożnych. W ten sposób podłacza się głośnik średniotonowy. Jest to połączenie kaskadowe filtra dolnoprzepustowego z górnoprzepustowym.

  Ten Filtr posiada 2 filtry II rzędu połączone kaskadowo.

  C1 i L1 wyznacza górną czestotliwość odcięcia natomiast C2 i L2 dolną. Możliwe są połaczenia filtrów o różnych stromościach w paśmie zaporowymwstecz do przodu
Kopiowanie i rozpowsczechnianie czegokolwiek z tej strony bez zgody autora zabronione
Powered by  TOM ®